MIL-SIM RECON OPS

Milsim 13.04.2019 Warmińsko-mazurskie, Prostki


Zapraszam na symulację militarną RECON OPS - unplugged.
Symulacja ma znamiona gry zespołowej o charakterze konkurencji między grupami zawodników. Przeznaczona jest raczej dla osób, które mają już za sobą szlify mil-sim'owe. Główną ideą RECON OPS jest umiejętność przetrwania w terenie o wysokim stopniu narażenia na wykrycie oraz kontaktu ogniowego. Gracze pod presją terenu, warunków atmosferycznych będą próbować wykonać powierzone im zadania i przetrwać w składzie początkowym do końca symulacji. Zadania in-game są związane z taktyką zieloną, a dokładnie rozpoznaniem. Obowiązywać w symulacji będą standardowe procedury i meldunki, takie jak SOP, SALUTE, EPA, czy MEDEVAC.

Jako uczestnik brałem udział w wielu mil-sim'ach przez ostatnie lata oraz niektóre organizowałem, np. 4 pierwsze edycje mil-sim'a BEL w Wielkopolsce (jedne z pierwszych milsimów w tym regionie) oraz OPERACJE: ZMIERZCH i ŚWIT.

Relacje z poprzednich mil-sim'ów, jakby ktoś chciał wiedzieć czego może się spodziewać.
BEL I
BEL II
BEL III
BEL III
BEL IV
OPERACJA: ZMIERZCH
OPERACJA: ŚWIT

Symulacje tworzone przeze mnie są zazwyczaj kameralne, umiejscowione w ciekawym terenie oraz bogate w rozmaite, często niełatwe zadania.

Zapraszam do udziału.


MilSim ASG – RECON OPS
13-14 kwietnia 2019
Organizatorem gry jest: Michał Skierczyński (Bosman)

Regulamin Gry:
1. Nadrzędną zasadą MilSim’a RECON OPS jest ZDROWY ROZSĄDEK!
2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem gry, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z grą (organizatorów, uczestników,
prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące).
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
5. Organizator zapewnia: scenariusz oraz ewentualne środki i zasoby potrzebne do
realizacji zadań.
6. Zgłoszenia na imprezę uczestnicy dokonują mailowo na adres:
skierczynski.michal@gmail.com
7. Wpisowe należy wpłacać drużynami i wynosi 50 zł / osoba do dnia 15 marca.
Michał Skierczyński
tytułem: "RECON OPS (nazwa drużyny)"
nr konta: 61 2030 0045 1130 0000 1549 9480
8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób
trzecich.
10. Każdy z uczestników powinien posiadać przedmioty z poniższej listy, które nie
podlegają zaborowi: telefon komórkowy z numerami alarmowymi
11. Sygnałem alarmowy w przypadku prawdziwego zagrożenia zdrowia lub życia jest
hasło „SOS” przekazane ustnie, przez radio lub telefon komórkowy.
12. Osoby przebywające i biorące udział w grze na terenie gry zobowiązane są nosić
okulary ochronne przez cały czas trwania gry (również w czasie noclegu jeśli ten
odbywa się w terenie gry).
13. Działania „in-game” (np. strzelanie) można prowadzić tylko wobec rozpoznanych
uczestników imprezy, u których stwierdzono okulary ochronne lub gogle oraz tylko
wobec oznaczonych pojazdów, o których mowa w OPORD.
14. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone innym
uczestnikom, np. wskutek oddania strzału z repliki ze zbyt małej odległości.
15. Wszyscy uczestnicy biorący udział w grze wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, wykorzystanie wizerunku w materiałach fotograficznych organizatora.
16. W przypadku wycofania się zespołu z gry wpisowe nie podlega zwrotowi.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu gry osób nietrzeźwych,
unarkotyzowanych oraz agresywnych.
18. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do organizatora.
19. SYSTEM RAN, ZASADY POSTĘPOWANIA Z JEŃCEM, ZASADY PRACY I WALKI
Z POJAZDAMI oraz inne zasady „in-game” określa system T15 oraz ROE symulacji
RECON OPS.
20. OPORD zostanie przekazany drużynie po opłaceniu wpisowego, co jest równoznaczne z wzięciem udziału w symulacji RECON OPS.
21. MilSim RECON OPS jest prowadzony w formule "unplugged" - gramy bez optoelektroniki (ZAKAZ UŻYWANIA NOKTO i TERMOWIZJI), GPSy i radia dozwolone.
22. Udział w grze mogą wziąć jedynie osoby, które posiadają ukończone 18 lat.
23. Udział w grze oznacza akceptację Regulaminu Gry.

Autor:
-Bosman-
Organizator:
Bosman (prywatnie)
Rejestracja Logowanie