Kamieniołom IV - Ostateczna Rozgrywka

Strzelanki 31.03.2019 Dolnośląskie, Wałbrzych
Po długotrwałej walce Bojownicy o Wolność Wałkogrodu zostali ostatecznie wyparci z ziem, na których dotychczas prowadzili swoje działania. Wobec czego idea wolnego Wałkogrodu upadła. Tereny dotąd opanowane przez Bojowników stały się łakomym kąskiem zarówno dla Imperium Zielonego Dębu, jak i Republiki Czarnego Orła. Obie strony podejmują szereg działań mających na celu włączenie do swojego terytorium 5 prowincji będących dotychczas we władaniu Bojowników. W każdej z nich wojska Imperium oraz Republiki starają się przejmować punkty dominacji gwarantujące im władanie nad konkretnym obszarem. Ponadto każda ze stron stara się również podnieść poziom zaufania mieszkańców prowincji poprzez oczyszczanie terenu z pozostałych po Bojownikach niewybuchach oraz składach broni biologicznej. MECHANIKA GRY: Na terenie gry znajduje się 5 prowincji, gdzie w każdej „Stolicy” został wyznaczony punkt dominacji (2 flagi, zegarek, kartka z zaznaczonym miejscem do wpisania godziny przejęcia punktu oraz długopis). Strona, aby przejąć daną prowincję, w wyznaczonym miejscu stawia swoją flagę (Republika Zielonego Dębu – niebieska, Imperium Czarnego Orła – żółta) oraz wpisuje godzinę w odpowiedniej rubryce tabeli. Ponadto na terenie gry zostaną porozrzucane ładunki wybuchowe oraz pojemniki z bronią biologiczną. Ww. przedmioty każda, ze stron odnajduje i zanosi na swojego respa, za co otrzymuje dodatkowe 5 min. czasu. Doniesione na respa „fanty” pozostają na nim do końca rozgrywki i nie podlegają „wykradaniu”. Jeśli w trakcie przenoszenia fantów do respa niosący zginie, zostawia fanta w miejscu trafienia (staramy się zostawiać fanty w miarę widocznych miejscach, nie wrzucamy ich w krzaki). Im więcej „fantów” w respie, tym więcej czasu zostanie doliczonego do ostatecznego podsumowania. PODZIAŁ MUNDUROWY: Republika Zielone Dębu – wszystkie mundury leśne i oliwkowe (np.: woodland, dpm, wz, flecktarn itd.) - 50 osób (+/- 10) Imperium Czarnego Orła – wszystkie mundury pustynne, cb i tan (np.: multicam i pochodne, ddpm, dcu itd.). - 50 osób (+/- 10) LIMITY: Osoby, których repliki nie zostaną dopuszczone do rozgrywki ze względu na przekroczenie moce nie mogą żądać zwrotu kasy za wstęp z uwagi na jasno określone poniżej: Repliki szturmowe – do 450 fps Repliki karabinów wsparcia – do 500 fps Repliki dmr – do 550 fps (m4 z lunetą i tłumikiem nie jest traktowane jako dmr). Repliki snajperskie – do 600 fps (tylko 2 i 4 – takty). Dla replik od 500 fps w górę wymagana druga replika oraz zakaz strzelania z ww. replik z odległości mniejszej niż 15 metrów. RESPY: Wchodzimy co 15 minut, np.: 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00 itd. Na każdym respie będzie przedstawiciel organizatora, który będzie kontrolować czas i udzielać info, ponadto na terenie gry będą rozstawieni sędziowie (ekipa z Vikinga), który będą nadzorować przestrzeganie regulaminu. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ: 1. Wysłać zgłoszenie / wiadomość do organizatora oraz opłacić wstęp (20 zł) dokonując przelewu na nr konta – 61 1050 1908 1000 0097 0001 0011. Najpóźniej tydzień po rejestracji - W TYTULE WPISUJEMY STRONĘ KONFLIKTU (można dokonywać zgłoszeń grupowych oraz wpłat). 2. Zapoznać się z mechaniką gry oraz regulaminem. 3. Wydrukować i podpisać oświadczenie załączone na stronie wydarzenia i dostarczyć je na imprezę. HARMONOGRAM DNIA: 1. 8,00-9,30 – rejestracja oraz chronowanie replik (prosimy mieć jeden pusty magazynek, z uwagi, że będziemy chronować na swoich kulkach – bls 0.20). 2. 9,30-10,00 – odprawa i wymarsz. 3. 10,00-15,00 – gramy. 4. 15,00 – zakończenie gry, ognisko (organizator w ramach wpisowego zapewnia również posiłek). REGULAMIN 1. Gram fair play, jak jestem termosem to zostaje w domu!!!!! 2. Zakaz spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. 3. Zakaz przekraczania miejsc wyłączonych z gry. 4. Zakaz używania pirotechniki, poza tą udostępnianą przez organizatora. 5. Zakaz demontowania/uszkadzania itp. hologramów naklejonych na replikę przez organizatora w trakcie rejestracji (chronowania). NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO BĘDZIE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWYM USUNIĘCIEM Z ROZGRYWKI I BRAKIEM WSTĘPU NA KOLEJNE PRZEZ NAS ORGANIZWANE. https://www.facebook.com/events/477223882809861/permalink/479179785947604/
Rejestracja Logowanie