Trwa wczytywanie...
Ten artykuł pochodzi ze starej wersji portalu WMASG, dlatego jego wyświetlanie może odbiegać od standardów obecnego systemu.

Fundacja Dorastaj z Nami

03.03.2015Autor: szmergluKomentarze:

Fundacja Dorastaj z Nami  powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Pragniemy przybliżyć wam trochę idee fundacji, zapraszamy do czytania i oglądania. 

POZIOM_Zolnierz.jpg

Fundacja Dorastaj z Nami  powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Fundacja została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku. Największe działające w Polsce firmy powołując Fundację chciały docenić wagę pracy osób w służbie publicznej na rzecz naszego kraju. Ideą, która przyświecała Fundatorom była pomoc dla  dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej.

  

Misja: Wspierając edukację, otwieramy przed dziećmi i młodzieżą nowe możliwości i szanse na lepszą przyszłość.

Wizja: Pomoc przedsiębiorców przekuwamy we wsparcie edukacji dzieci osób, które ucierpiały w służbie dla naszego kraju.

Wierzymy, że edukacja w ogromnym stopniu decyduje o przyszłych losach dzieci i znacząco wpływa na jakość ich późniejszego życia, ale także na ich przyszły wkład w społeczeństwo. Troska o los dzieci, których rodzice ucierpieli w trakcie pełnienia służby publicznej zapoczątkowała ideę wsparcia, której owocem jest Fundacja Dorastaj z Nami.

Celem Fundacji jest wspieranie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży objętych opieką, a w szczególności współfinansowanie indywidualnych potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym, nauką, wychowaniem czy zainteresowaniami.

 

Pomoc Fundacji możliwa jest w czterech zakresach:

Współfinansowanie edukacji

Fundacja wspiera podopiecznych współfinansując do 80% ich wydatków na edukację. W ramach
rocznych limitów finansowych uzależnionych od wieku i etapu edukacji beneficjenta finansowane
mogą być min. wydatki na zakup pomocy naukowych, kursów, wyjazdów połączonych z nauką, zajęć
pozalekcyjnych, czesnego w szkołach czy na uczelniach. Szczegółowe zasady tej pomocy określone są w Regulaminie przyznawania pomocy.

Tutoring edukacyjny - K.O.M.P.A.S., czyli Kreatywność, Odwaga, Mądrość, Pasja, Aspiracje, Samodyscyplina

Wsparcie Fundacji odbywa się również przez udział podopiecznych w programie tutoringu edukacyjnego. W latach 2011-2014 Fundacja przeprowadziła 4 edycje programu „Tutor”, we współpracy z Collegium Wratislaviense. W 2014 roku ruszyliśmy z nowym programem „KOMPAS”, we współpracy z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. W ramach tego programu rozwijać podopieczni korzystać będą z możliwości jakie daje tutoring edukacyjny.

Tutoring to przemyślane wsparcie, kształtowanie i planowanie procesu edukacji zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami podopiecznego, będące wynikiem jego indywidualnej pracy z tutorem.

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach tutora z podopiecznym, w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują zadania domowe, które są następnie omawiane z tutorem.

Tutoring to coś więcej niż przekazywanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Tutor potrafi wzmocnić podopiecznego, wskazując na jego mocne strony. Tutor to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać potencjał osoby, z którą pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji.

Celem Programu „KOMPAS” jest wsparcie wszechstronnego rozwoju uczestników, rozwinięcie ich potencjału oraz pomoc w zaplanowaniu osobistej ścieżki edukacyjnej. Dzięki współpracy z tutorami, uczestnicy Programu pogłębią swoją wiedzę na temat osobistych mocnych stron, talentów oraz praktycznych sposobów ich rozwijania i korzystania z nich. Program będzie też budował umiejętności pracy zespołowej i komunikacji poprzez przygotowywany w grupach, równolegle do pracy
indywidualnej z tutorem, wspólny projekt. Elastyczna relacja tutorska sprzyja również pozytywnemu wzmocnieniu charakteru. Celem Programu jest także odświeżenie przyjemności płynącej z nauki i wzmocnienie samodzielności podopiecznego.

Program "KOMPAS" jest nową odsłoną poprzednich edycji programu tutoringu, a więc kontynuacją pracy edukacyjnej trwającej od 2011 roku. W czterech edycjach Programu wzięło udział dotychczas 58 uczestników, z którymi współpracowało 26 wykwalifikowanych tutorów. W zakresie tutoringu Fundacja współpracuje z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (http://www.swps.pl/). Szczegółowych informacji udziela Biuro Fundacji (tel. 22 652 20 22 lub 506 00 33 14,mail: biuro@dorastajznami.org).

Praktyki i staże

Fundacja oferuje również pomoc w uzyskaniu praktyk i staży dla podopiecznych - studentów w firmach Fundatorów. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV do biura Fundacji wraz ze wskazaniem preferowanej dziedziny oraz charakteru praktyki.

Pomoc psychologiczna

Fundacja oferuje wsparcie w postaci opieki psychologicznej dla beneficjentów Fundacji oraz wszystkich dzieci z rodzin smoleńskich, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Program obejmuje refinansowanie kosztów opieki psychologicznej rozumianej jako indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty grupowe, wyjazdy terapeutyczne czy inne formy w zależności od potrzeb beneficjentów. Kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta wynosi maksymalnie 2 000 zł rocznie. Pomoc będzie świadczona po podpisaniu umowy pomocowej między beneficjentem (lub jego opiekunem prawnym) oraz Fundacją. W celu skorzystania z tego rodzaju pomocy prosimy o kontakt z biurem Fundacji – e-mail: biuro@dorastajznami.org lub pod numerami telefonów: 22 652 20 22 lub 506 00 33 14.

 

Źródło:
Dorastajznami.org

Oceń i skomentuj

Trwa ładowanie...