Trwa ładowanie

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Rekrutacja do jednostek specjalnych dla cywili
Rekrutacja do jednostek specjalnych dla cywili

Rekrutacja do jednostek specjalnych dla cywili

Rekrutacja do jednostek specjalnych dla cywili
Rekrutacja do jednostek specjalnych dla cywili
Ten artykuł pochodzi ze starszej wersji portalu i jego wyświetlanie (szczególnie zdjęcia) może odbiegać od aktualnych standardów.

JWK swieto.jpg

Foto: Irek Dorożański

 

Podstawa prawna


Poniżej znajdziecie parę aktów prawnych, których przeczytanie oraz zrozumienie może okazać się niezmiernie przydatne. Szkoda, że najważniejszy: dotyczący Ośrodku Szkolenia, będzie opublikowany dopiero 15 lipca.

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz.U. z 2014 poz. 1414 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 poz.1627),
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. Nr 218 poz. 1396 z 2008r.),
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych  (Dz.U. z 2013 poz.1211),służby
 5. Regulamin postępowania dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powołania do  kandydackiej w Ośrodku Szkolenia. (Dostępny po 15 lipca.)

 

JWK woda.jpg

Foto: Irek Dorożański

 

Aby zostać elewem w Ośrodku Szkolenia musisz postawić pięć kroków


Po pierwsze:  zarejestruj się na stronie www.commando.mil.plw zakładce rejestracja elektroniczna nabór 2016.

Po drugie: wypełnij i wydrukuj znajdujący się tam wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym oraz złóż wraz z załącznikami do właściwego ze względu na miejsce zameldowania WKU, w terminie do dnia 30.09.2016r.

Po trzecie: ukończ z wynikiem pozytywnym postępowanie rekrutacyjne, w którego skład wchodzi:

 •     analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym,
 •     sprawdzian sprawności fizycznej,
 •     rozmowa kwalifikacyjna.

Po czwarte: poddaj się badaniom w:

 • Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, skieruje Cię na nie komendant WKU.

Po piąte:  znajdź się pośród 30 kandydatów z najwyższą ilością punktów na liście rankingowej, którzy po podpisaniu umowy zostaną powołani do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.

 

JWK festyn.jpg

Foto: Piotr Bławicki

 

Rejestracja elektroniczna jest pierwszym krokiem jaki musisz podjąć w procesie rekrutacyjnym


REJESTRACJA:

 1. KROK - musisz podać adres e-mail, dzięki któremu będziemy mogli się z Tobą kontaktować,
 2. KROK - na podany przez Ciebie adres zostanie wysłana wiadomość e-mail,
 3. KROK - odbierz ją, przekieruje Cię ona do formularzy kwestionariusza osobowego,
 4. KROK - wypełnij go zgodnie ze wskazówkami i wyślij, Uwaga! Sprawdź, czy wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane są poprawne, po zapisaniu nie będziesz mógł już ich zmienić.
 5. KROK - wypełniony wniosek i kwestionariusz osobowy otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail, wydrukuj je,
 6. KROK - wydrukowany wniosek oraz kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami dostarcz w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016r. do WKU właściwego dla miejsca Twojego zameldowania. Uwaga! Pracownik WKU przyjmujący dokumenty zweryfikuje dane zawarte we wniosku i kwestionariuszu - jeśli zostaną stwierdzone błędy, poprosi Cię o ich skorygowanie na miejscu.


Czas na dokumenty, które musisz złożyć:

 1. Wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym – po zarejestrowaniu się w zakładce: rejestracja elektroniczna nabór 2016  - zostaną one wygenerowane automatycznie,
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum – złożenie go jest konieczne. Jeśli posiadasz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub studiów wyższych również dołącz je do wniosku lub przedstaw w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, będą one przydatne do ustalenia Twoich kwalifikacji.
 3. Życiorys. Pamiętaj ma to być życiorys, a nie CV
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia,
 5. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to informacja, że nie byłeś karany/karana – pamiętaj o tym, że nie może ona być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (egzaminów) więc możesz ją również dostarczyć bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. Jeśli posiadasz dodatkowe dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności i kwalifikacje dołącz je do wniosku lub dostarcz bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną, więcej informacji w powyższej kwestii znajdziesz w regulaminie naboru.


UWAGA WAŻNE:
Dokumenty składasz do WKU właściwego ze względu na miejsce Twojego zameldowania.
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2016 r.

Na koniec, dla przypomnienia - świetny filmik dotyczący Jednostki Wojskowej Komandosów.

Źródło:
https://www.commando.mil.pl/

Komentarze

NAJNOWSZE

Trwa ładowanie...
 • Platynowy partner

  Złoty Partner

 • Srebrni partnerzy

 • Partnerzy taktyczni