Trwa ładowanie...

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Operacja Vortex: Impreza airsoftowa
Operacja Vortex: Impreza airsoftowa

Operacja Vortex: Impreza airsoftowa

Operacja Vortex: Impreza airsoftowa
Operacja Vortex: Impreza airsoftowa
Ten artykuł pochodzi ze starszej wersji portalu i jego wyświetlanie (szczególnie zdjęcia) może odbiegać od aktualnych standardów.

Sytuacja stała się napięta. Republika Siras zdecydowała się na siłowe przejęcie złóż na terenie Nikozji. Anamurem, nie mogąc pogodzić się z przebiegiem sytuacji, podejmuje decyzję o przystąpieniu do walki o złoża Asinus. Początkowy brak porozumienia, przeradza się w otwarty konflikt zbrojny.

 

Miejsce: Camp Wola - Centrum Rozrywki Militarnej, Mazowieckie, pow. siedlecki

 

Strony konfliktu:

NIKOZJA - Państwo ogarnięte wojną domową, posiadające liczne złoża Asinus

ANAMUREM – Mocarstwo leżące na północ od Nikozji (zapisy do ANAMUREM)

SIRAS – Republika leżąca na południe od Nikozji (zapisy do SIRAS)

 

 

Limity uczestników (260osób + Nikozja):

Nikozja – Strona na indywidualne zaproszenie organizatora.

ANAMUREM – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)

REPUBLIKA SIRAS – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)

 

- I Tura biletowa ( 50szt. na stronę) – 120zł

- II Tura biletowa (50szt. na stronę) – 130zł

- III Tura biletowa (30szt. na stronę) – 140zł

 

 

Harmonogram Rozgrywki (23.06.2018)

- Rejestracja: 7:00 - 9:00

- Odprawa ogólna: 9:00 – 9:30

- Odprawa w sztabach z dowódcami stron: 10:00 - 10:40

- Start rozgrywki: 11:00

- Koniec rozgrywki: 17:00

- Przerwa techniczna: 17:00 – 18:30

- Odprawa końcowa: 18:30

- Oficjalne zakończenie imprezy: 19:00

- Start After Party + Koncert zespołu Runika: 19:10 – do ostatniego

 

 

Innowacyjność rozgrywki:

Podczas rozgrywki Operacja Vortex, organizowanej przez grupę AirsoftMasters wprowadzony zostanie innowacyjny system elektroniczny działający na zasadzie zbliżeniowych kart RFID (karty imienne zostaną wydane uczestnikom podczas rejestracji, będą one niezbędne do uczestnictwa w rozgrywce).

MEDYCY – Każdy z medyków otrzyma elektroniczny defibrylator, który zadziała w momencie zbliżenia karty RFID uczestnika. Ograniczy to sytuacje związane z błędnym liczeniem czasu leczenia przez medyków, w tym wypadku odpowiedzialny będzie za to system. Dodatkowo prowadzone będą statystyki medyków- urządzenia rejestrują karty uzdrowionych uczestników. Zebrane informacje zapisywane są na płycie głównej, na podstawie których organizator wyłoni najlepszych medyków. Pełne statystyki medyków zostaną opublikowane po rozgrywce.
Więcej urozmaiceń imprezy związanych z elektronicznym systemem pozostaje tajne do momentu rozpoczęcia się rozgrywki.

 

 

W cenie biletu organizator zapewnia:

- Legalny, urozmaicony teren rozgrywki;

- Pełne wsparcie organizacyjne wraz z moderowaniem rozgrywki;

- Dostęp do zaplecza sanitarnego;

- Zaplecze medyczne wraz z fizyczną obecnością wykwalifikowanych ratowników medycznych;

- Wodę pitną w trakcie trwania rozgrywki;

- Bogaty pakiet startowy dla każdego uczestnika + mapa terenu rozgrywki;

- Ubezpieczenie NNW na czas całej rozgrywki;

- Wydzielony parking na samochody;

- Wydzielone miejsce biwakowe;

- Ciepły posiłek w przerwie technicznej po zakończeniu rozgrywki;

- Koncert zespołu RUNIKA po zakończeniu rozgrywki (After Party).

 

 

Zasady ogólne:

- W imprezie udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych.

- Zakazuje się spożywania alkoholu, oraz innych środków odurzających przed, jak i w trakcie trwania rozgrywki. Organizator zapewnia sobie prawo do weryfikacji uczestników przy pomocy alkomatu.

- Zezwala się na spożywanie alkoholu po oficjalnym zamknięciu rozgrywki, które planowane jest na godzinę 19:00 (Afterek).

- Na teren rozgrywki oraz HQ wstęp posiadają wyłącznie osoby, które zakupiły bilet wstępu, bądź uzyskały wcześniejszą zgodę organizatora (foto).

- Osoby, które nie zostaną zgłoszone i dopuszczone do rozgrywki nie uzyskają wstępu na teren imprezy.

- Każdy gracz biorący udział w wydarzeniu zobowiązany jest do posiadania atestowanej ochrony oczu. Organizator zaleca stosowanie dodatkowej ochrony twarzy np. maska „stalker”.

- Do gry dopuszczone zostają po trzy pojazdy na stronę – zgłoszenia pojazdów (biuro@airsoftmasters.pl).

- Regulamin uczestnictwa w imprezie zostanie rozesłany za pośrednictwem e-mail każdemu uczestnikowi na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, nie później niż 10.06.2018.

 

 

Limity fps:

Każdy uczestnik ma obowiązek poddać swoje repliki (główną oraz zapasowe) pomiarowi prędkości wylotowej na urządzeniu xcortech. Do rozgrywki zostaną dopuszczone tylko repliki posiadające specjalne oznaczenia potwierdzające przejście pomiaru, oraz określające przedział FPS dla konkretnego egzemplarza. Repliki z systemem HP oraz szybką regulacją FPS zostaną dodatkowo zaplombowane przez organizatora.

- Do 350 fps – Dowolna replika - ogień pojedynczy oraz ciągły (CQB tylko ogień pojedynczy);

- Do 450 fps – Dowolna replika - ogień pojedynczy oraz ciągły (zakaz strzelania w CQB);

- Do 550 fps - Dowolna replika – TYLKO ogień pojedynczy (zakaz strzelania w CQB), obowiązkowa broń boczna do 350 fps (CQB);

- Do 650 fps – replika karabinu powtarzalnego (czterotakt), obowiązkowa broń boczna do 350 fps (CQB);

- Dopuszcza się tolerancję +/- 10fps;

- Dopuszcza się zasadę „Bang” – deklaracja strzału działająca tylko w przypadku zaskoczenia przeciwnika.

 

Przekroczenie limitu FPS skutkuje niedopuszczeniem do gry.
Użycie repliki niedopuszczonej przez organizatora lub niezgodnie z ustalonymi zasadami FPS skutkuje odesłaniem na respa lub usunięciem z rozgrywki.

 

 

Mechanika Pojazdów:

Pojazdy biorące udział w rozgrywce muszą zostać zgłoszone oraz zaakceptowane przez organizatora.
Ilość pojazdów jest ograniczona do 3 sztuk na stronę.
Pojazdy zostaną oznaczone w widoczny sposób przez organizatora barwami danej frakcji.

 

Zasady ogólne:
- Pojazdy przypisany jest do kierowcy - jest to jedna osoba podczas całej rozgrywki, która upoważniona jest do prowadzenia pojazdu. Jest ona odpowiedzialna za jego uczestnictwo w rozgrywce. Kierowca zostanie poddany testowi alkomatem przed imprezą oraz zostanie poproszony o przedstawienie odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, przeglądu technicznego oraz aktualnego ubezpieczenia OC.

- Pojazdy będą pełniły rolę „InGame”, można prowadzić ogień zarówno z pojazdu jak i do niego. Prowadzenie ognia z pojazdu uwarunkowane jest całkowitym otwarciem szyb.

- Eliminacja pojazdu odbywa się poprzez trafienie go granatem airsoftowym 40mm przy pomocy granatnika (charakterystyczna chmura kulek, łatwa do wychwycenia przez kierowcę) lub innego urządzenia na tą amunicję.

- Trafiony pojazd włącza światła awaryjne oraz jest oznaczany pomarańczowym znacznikiem umieszczonym w widocznym miejscu, kierowca ma obowiązek zjechać na pobocze drogi i odczekać 10 min.

- Unieszkodliwiony pojazd wracając może zabierać „trupy” na respawn.

- Kierowca do momentu wyjścia z samochodu jest nieśmiertelny. Ginie w momencie trafienia pojazdu przy pomocy granatnika 40mm.

- Kierowca, który opuścił pojazd jest traktowany jak zwykły gracz, w przypadku jego „śmierci” samochód również uznaje się za wyeliminowany z gry.

- Czas respawn’u pojazdu trwa 30min.

 

Wsparcie organizatora zapewniają:

IRAT - Iron Ravens Airsoft Team

 

IRAT

 

2nd CEB - 2nd CEB

 

2ND CEB.

 

Komentarze

Najnowsze

Trwa ładowanie...
  • Platynowy partner

    Złoty Partner

  • Srebrni partnerzy

  • Partnerzy taktyczni