Trwa wczytywanie...
Ten artykuł pochodzi ze starej wersji portalu WMASG, dlatego jego wyświetlanie może odbiegać od standardów obecnego systemu.

Dyrektywa 91/477 - STANOWISKO RZĄDU RP

04.07.2016Autor: PromantKomentarze: 8

STANOWISKO RZĄDU RP w sprawie zmian do Dyrektywy 91/477 - odpowiedź na interpelację numer 3711 Posła na Sejm RP Pani Elżbiety Borowskiej.

Sprawę proponowanych przez KE zmian w dyrektywie 91/477, drastycznie ograniczających dostęp obywateli UE do broni, śledzimy od samego początku, zwłaszcza, że ograniczenia miały pierwotnie dotyczyć także replik - w tym ASG.

A osoby, które chcą prześledzić rozwój sytuacji - mogą znaleźć wcześniejsze informacje w newsach: 

Czy działania Komisji Europejskiej obejmą repliki ASG?

Bieńkowska kontra dostęp do broni 

Komisja Europejska – notatka prasowa

List Jarosława Stawiarskiego do ministra Błaszczaka

Rozwój sytuacji w sprawie dyrektywy KE

Wpływ dyrektywy KE na airsoft

Konferencja prasowa - Dostęp do broni palnej w UE

Co dalej z dyrektywą KE?

UE kontra airsoft?

ROMB: projekt ustawy o broni i amunicji 

EAA przeciw dyrektywie KE

Komunikat EAA 

 

Obecnie możemy poznać oficjalne STANOWISKO RZĄDU RP w sprawie zmian do Dyrektywy 91/477 - odpowiedź na interpelację numer 3711 Posła na Sejm RP Pani Elżbiety Borowskiej.

Pełen tekst odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych można znaleźć TUTAJ.

 

 

xKE1.jpg 

 

Fragmenty zasługujące na uwagę:

Stanowisko Rządu RP dotyczące Dyrektywy stanowiło również przedmiot posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 27 stycznia 2016 roku. Komisja w oparciu  o przedstawione stanowisko Rządu RP wyraziła opinię, że nie popiera projektu zmian w Dyrektywie. 

Rząd RP jest przeciwny ograniczaniu uprzednio uzyskanego przez obywateli prawa do posiadania broni palnej. W ocenie Rządu RP państwa członkowskie powinny weryfikować, ponosić odpowiedzialność oraz dawać rękojmię, że osoby posiadające prawo do posiadania broni spełniają wymagania zdrowotne i psychiczne (...), a także właściwie przechowują oraz używają posiadaną broń zgodnie z celem uzyskanego pozwolenia. 

Należy wskazać, że co do zasady wszystkie państwa członkowskie oceniły, iż zaproponowane przez KE zmiany przepisów Dyrektywy 91/477/EWG są zbyt restrykcyjne, szczególnie wobec strzelców sportowych oraz muzeów i kolekcjonerów, a ich wprowadzenie prowadziłoby m.in. do konieczności pozbawiania cech użytkowych broni palnej znajdującej się w zbiorach muzealnych i kolekcjonerskich. 

Nie wydaje się, że zaproponowane regulacje prawne spowodują, iż zostanie zachowana równowaga pomiędzy akceptowalnym poziomem legalnego dostępu do broni palnej a zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa publicznego, w szczególności biorąc pod uwagę przyjęte domniemanie, że w aktach terrorystycznych zostanie użyta broń palna, która znajduje się lub znajdowała się w legalnym posiadaniu. Niemniej, w ocenie Polski, na akceptację zasługują przepisy Wniosku w zakresie: § definicji wprowadzonych do art. 1 ww. dyrektywy, § przepisów, które dają państwom członkowskim uprawnienia do prowadzenia pod pewnymi rygorami własnej polityki w wydawaniu pozwoleń na broń, w tym na broń zabronioną do użytku cywilnego, § przepisów ustanawiających bardziej szczegółowo zasady oznakowania broni palnej
i jej istotnych komponentów oraz śledzenia ich historii w systemach rejestrujących broń.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że Prezydencja holenderska zapowiedziała, że pomimo dużej liczby zastrzeżeń do procedowanego dokumentu, kończy etap prac konsultacyjnych i zamierza rozpocząć etap współpracy z Parlamentem Europejskim, by doprowadzić do głosowania nad ww. Wnioskiem na posiedzeniu Komisji do spraw Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2016 roku.   

 

 

 

Źródło:

Firearms United Poland

Oceń i skomentuj

Trwa ładowanie...