Fort IX

Site off limits Głazowa, 3, Wielkopolskie, Poznań

Miejsce częstych spacerów i libacji alkoholowych w wykonaniu mieszkańców pobliskich osiedli.

Loading...