Trwa ładowanie

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Wydarzenie już się zakończyło
Małopolskie,Kraków (poligon Pasternik)
0 persons
12.12.2010 - 12.12.2010
30 zł
Taktyczny
[img]http://i1024.photobucket.com/albums/y306/Kuba747/Taktyczny/barakuda.jpg[/img] [size= 21px]Założenie dla sił NATO[/size] W rejonie ośrodka zurbanizowanego znajduje się likwidowana baza NATO w której przebywa jeden batalion marines. Siły główne zostały przegrupowane do nowej bazy znajdującej się w rejonie ośrodka spadochronowego – wieża do szkolenia spadochronowego. Zadaniem dowództwa i sztabu znajdującego się w nowej lokalizacji jest osiągnąć zdolność bojową do wykonywania zadań w przeciągu kilku najbliższych dni, dlatego też dowódca batalionu marines otrzymał zadanie główne:  - W rejonie likwidowanej bazy zabezpieczyć pozostałe mapy, dokumenty wraz z tajnymi kodami do broni balistycznej, oraz za pomocą dostępnych sił i środków zorganizować i przeprowadzić konwój do nowego sztabu.  Transport posiada klauzule tajności o najwyższym poziomie. Dokumenty i kody ze względu na ich ważność powinny być przetransportowane w dniu dzisiejszym po drodze utwardzonej. W rejonie działań znajduje się tylko jedna droga co znacznie utrudnia wykonanie zadania  Z pozyskanych informacji wywiadowczych wynika , że strona Rosyjska przechwyciła tajny meldunek o transporcie i ubiegłej nocy wykonała zrzut elementów rozpoznawczych w rejonie przeprawy wodnej. Prawdopodobnym zadaniem grupy rozpoznawczej będzie przygotowanie odpowiedniego rejonu do zrzutu sił głównych. Wg sekcji 2 sztabu głównego zadaniami sił głównych będą: - Przechwycenie tajnych dokumentów z naciskiem na pozyskanie i rozszyfrowanie kodów do sterowania wyrzutniami rakiet balistycznych. Zajęcie opuszczonego składu amunicji w rejonie ośrodka specjalnego. Puszczony skład amunicji znajduje się na przewidzianej drodze marszu sił NATO. Omawiana lokalizacja jest o tyle istotna dla sił Rosyjskich , że w przypadku konieczności wzmocnienia operacji istnieje możliwość wykonania kolejnego zrzutu bez jakichkolwiek przygotowań. W związku z powyższym dowódca batalionu otrzymał zadanie dodatkowe:[/b] - Przeprowadzić zwiad rejonu przeprawy wodnej. Pozyskać informacje o procesie przygotowania grupy zwiadowczej do przyjęcia zrzutu sił głównych . W przypadku daleko posuniętych prac wykonać w miarę możliwości działania zmierzające do opóźnienia zrzutu. - W rejonie polany ( wg mapy) zorganizować postój dla całości konwoju. - Podczas postoju skierować odpowiednie siły środki do zajętego przez siły Rosyjskie opuszczonego składu amunicji ( rej oś specjalnego ) z zadaniem przygotowania rejonu do zniszczenia przez lotnictwo taktyczne.  - W rejonie opuszczone składu amunicji ( oś. specjalny) zorganizować postój - WARIANT Koncepcja organizacji i przeprowadzenia transportu pozostaje w gestii dowódcy batalionu. Dowódca posiada do dyspozycji 4 quady w tym dwa sanitarne z niebieskimi kogutami[/b] [size= 21px]Założenie dla sił Rosyjskich[/size] W dniu wczorajszym jednostka wywiadowcza sił Rosyjskich przechwyciła tajny meldunek wysłany z rejonu ośrodka spadochronowego do ośrodka zurbanizowanego, gdzie wg danych wywiadowczych znajduje się tajna baza sił NATO. Meldunek zaszyfrowany był najnowszym systemem kodowym „Barakuda”. Specjaliści sekcji szyfrów połączonych sztabów zdołali rozszyfrować zawartość meldunku z którego wynika , że siły NATO zmieniły lokalizację bazy i sztabu głównego lecz pozostawili w poprzedniej lokalizacji batalion marines z zadaniem przygotowania i przeprowadzenia transportu tajnych dokumentów . Jednocześnie w meldunku zawarte są informacje , że w transporcie przewożone będą tajne kody do starowania rakietami balistycznymi. W związku z powyższym w trybie pilnym batalion rozpoznawczy otrzymał zadanie: - W dniu dzisiejszym przygotować grupę rozpoznawczą i za pomocą śmigłowców transportowych dokonać zrzutu w rejonie przeprawy wodnej. - Przeprowadzić rozpoznanie rejonu planowanych działań. - Przygotować rejon przeprawy wodnej do planowanego desantu batalionu rozpoznawczego. - Po przeprowadzonym desancie w trybie pilnym odtworzyć gotowość bojową - Zająć opuszczony skład amunicji( rej. oś. specjalnego) i przygotować się do jego obrony.  - Zaplanować i przygotować zasadzkę zmierzającą do przechwycenia tajnych dokumentów wraz z kodami do broni balistycznej. - Przechwycone dokumenty dostarczyć do rejonu przeprawy wodnej , gdzie planowany jest przylot śmigłowców transportowych. Koncepcja organizacji i przeprowadzenia zasadzki jak i wszystkich działań pozostaje w gestii dowódcy batalionu. Sygnały dowodzenia[/b]  - Czerwona flara – przerwa w grze ( wypadek ) wszyscy pozostają na miejscach – info do głównego[/b] - Biała flara w rejonie przeprawy – zrzut sił głównych wykonany. Siły główne (marsz ubezpieczony) przemieszczają się z oś. spadochronowego do przeprawy wodnej - Wybuch granatu na drodze marszu – zasadzka – trafieni kulkami uznani jako ranni.  - Zielona flara w rejonie oś. specjalnego – opuszczony skład amunicji zajęty przez siły Rosyjskie  Trzy stroboskopy w opuszczonym składzie amunicji ( rejon oś. specjalnego ) następnie po 3 minutach pięć wybuchów rejon zbombardowany przez lotnictwo taktyczne. [size= 21px]Kryptonimy radiowe[/size] Organizator Strona NATO Strona Rosyjska Kto Kryptonim Kto Kryptonim Kto Kryptonim Nitka Główny Dowódca Zoltan Dowódca Szpieg  Kierunkowy 1 Zoltan 1 Kierunkowy 1 Szpieg 1 Kierunkowy 2 Zoltan 2 Kierunkowy 2 Szpieg 2 Kierunkowy 3 Zoltan 3 Kierunkowy 3 Szpieg 3 Kierunkowy 4 Zoltan 4 Kierunkowy 4 Szpieg 4 [size= 21px]Czasy[/size] 9.00 – przybycie na scenariusz , odebranie ID, podpisanie oświadczenia, przygotowanie się do scenariusza.  10.00 – rozpoczęcie scenariusza  10.30 – rozejście na kierunki  11.00 – meldunki o gotowości  11.10 start gry dla Rosyjskiej grupy rozpoznawczej ( rejon przeprawy ) , Rosyjskich sił głównych do wykonania marszu z oś spadochronowego. 11.10 – start gry dla sił NATO – zabezpieczenie terenu os zurbanizowanego zebranie z  budynków map, dokumentów i kodów, organizacja transportu 11.45- wysłanie w rejon grupy zwiadowczej sił NATO 12.00 - rozpoczęcie transportu 14.30 - 15.00 – koniec scenariusza Wszystkie czasy będą na bieżąco korygowane wg potrzeb [/b] [size= 21px]Trafienia – leczenie [/size] Trafienie oznacza chwilową eliminację z gry. Trafiony może zostać uleczony tylko w bezpiecznym miejscu przy użyciu opatrunku. Leczenie musi nastąpić w ciągu 5 min od trafienia. Po upływie tego czasu gracz udaje się do szpitala. Leczenie może nastąpić:[/b] - Poprzez użycie opatrunku osobistego - Poprzez sanitariusza  - Pobyt w szpitalu Gracz udający się do szpitala musi by eskortowany przez innego gracza (ewakuacja rannego).  Nie prowadzimy ognia do uczestników schodzących do szpitala z pola gry. Nie prowadzimy ognia do uczestników w rejonie szpitali ( teren oznaczony ) Nie prowadzimy ognia do quadów i uczestników podczas transportu do i z szpitala (włączony niebieski kogut)  Ze względów bezpieczeństwa nie prowadzimy ognia do kierowców quadów odpowiedzialnych za ewakuację rannych – kierowcy nie biorą udziału w scenariuszu.[/b] [size= 21px]Składy drużyn[/size] Każda drużyna[/b] Dowódca  Dowódcy drużyn ( kierunkowi) Dwóch sanitariuszy ( każdy dziesięć pakietów medycznych ) oznaczonych czerwonymi opaskami Dwóch saperów oznaczonych żółtymi opaskami Każdy uczestnik powinien posiadać[/b] Umundurowanie  Broń wg uznania  Ochronniki oczu [size= 21px]Zabezpieczenie przez organizatora[/size] Rejon działań ID  Znakowanie grup, sanitariuszy, saperów  Zasady bezpieczeństwa Oświadczenie  Mapy Mapy do pobrania na wmasg  Apteczki Pirotechnika  Środki transportowe Opatrunek osobisty ( odpowiednik ) Środki łączności Zabezpieczenie medyczne  Ubezpieczenie  Ciepły posiłek [size= 21px]Przed scenariuszem [/size] - warunki bezpieczeństwa - odprawa zadaniowa przy dużej mapie dla wszystkich chętnych - odprawa zadaniowa dla dowódców - rozdanie map i środków łączności dla dowódców  - instruktarz do użycia pirotechniki Dla każdej drużyny po trzy, czerwone flary do użycia podczas ewentualnego wypadku.  [size= 21px]WAŻNE [/size][/b] Cena wpisowego 30 zł - przelew na konto bankowe:  32109016650000000109445514  Grzegorz ARMATYS ul. Nad Potokiem 6/70 30-830 Kraków Wpłata do dnia 10.12.2010 Kontakt z organizatorem tel 517-957-120 sklep@taktyczny.com Liczba uczestników ograniczona do 200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą wpisowego na podane konto.  W przypadku większego zainteresowania proszę o kontakt z organizatorem. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, wyjątek stanowią osoby powyżej 16 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców. Uczestnik nie przestrzegający podstawowych zasad bezpieczeństwa lub prowadzący grę jako „treminator „ będzie usunięty z rejonu działań.  Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających podczas scenariusza pod groźbą usunięcia z gry.  Założenia scenariusza opracowane dla graczy którzy preferują i wolą działania taktyczne.[/b] W strefie bezpiecznej będzie stanowisko grillowe. W strefie bezpiecznej będzie możliwość zakupienia kulek oraz podstawowego wyposażenia na stoiskach firm TAKTYCZNY (wyposażenie i markowe repliki airsoftowe), KHAKI – Endurance Shop (oporządzenie Flyye Industries) z Krakowa. Sposoby wykonania poszczególnych zadań będą omawiane podczas odprawy zadaniowej. 
Loading...
  • Platinium partner

    Gold partner

  • Silver partner

  • Tactical partner