GROM rekrutuje!

GROM rekrutuje!
Nasza najlepsza jednostka specjalna ogłasza kolejny nabór kandydatów do swoich szeregów
W tym artykule
STRONA 1: GROM rekrutuje!

GROM rekrutuje!

Jednostka z ul. Marsa ogłasza kolejny nabór do swoich szeregów. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów do dnia 16.02.2020.


Poniżej wyciąg z informacji dotyczących rekrutacji:" Jednostka Wojskowa GROM prowadzi nabór na stanowiska do zespołów bojowych oraz do pozostałych komórek wewnętrznych spośród:

UWAGA: wymagany co najmniej dwuletni staż służby.

Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań;
 • realna znajomość języka obcego;
 • wiek do 30 lat (selekcja).

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Dla kandydatów spoza MON i MSWiA:

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • posiadanie świadectwa stopnia znajomości języka obcego;


Zainteresowane osoby, spełniające wymagania, proszone są o przesłanie na adres Jednostki lub na adres:
2305.rekrutacja@ron.mil.pl
w formie zeskanowanego pliku (PDF - jednego niespakowanego pliku), niżej wymienionych dokumentów:

 • kwestionariusz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej w zakładce PLIKI DO POBRANIA;
 • list motywacyjny, w którym szczególnie zostaną opisane: 
 • własne predyspozycje,
 • wizja (idealny obraz w przyszłości) służby w JW 2305,
 • deklarowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego.

UWAGA: Proces składania dokumentów (ankiet) jest ciągły, Jednostka indywidualnie powiadamia zakwalifikowanych kandydatów, jednocześnie nie informuje na stronie internetowej o terminach kwalifikacji i selekcji.

Pozostałe, niżej wymienione dokumenty kandydat powinien mieć przygotowane do przedstawienia przy pierwszy etapie selekcji lub kwalifikacji:

 • kopia rozkazu lub decyzji personalnej o wyznaczeniu na obecnie zajmowane stanowisko służbowe,
 • kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień w przypadku jeżeli mianowanie nie jest zawarte w treści decyzji lub rozkazu personalnego wyznaczającego na obecnie zajmowane stanowisko służbowe;
 • kopia kontraktu na pełnienie służby kontraktowej (dot. żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową);
 • kopia orzeczenia o zdolności do służby w jednostkach desantowo – szturmowych (w przypadku posiadania);
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
 • dokumenty potwierdzające posiadany stopień (kserokopia książeczki wojskowej, kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień wojskowy, wyciąg z rozkazu, decyzji) - dotyczy żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku posiadania);
 • kopia ostatniej opinii służbowej;

Dokumenty rekrutacyjne należy składać przy każdym procesie kwalifikacyjnym
i selekcyjnym.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00
pod tel. 723 704 937


Przesłanie kompletu dokumentów powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego

Brak kompletu dokumentów lub nie podanie pełnych informacji w ankiecie
skutkuje odrzuceniem kandydata

Jednostka zastrzega sobie odmowę dalszej weryfikacji kandydata bez podania przyczyny

Pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego
nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem w strukturach Jednostki."Więcej informacji na stronie Jednostki: grom.wp.mil.pl


Źrodło: grom.wp.mil.pl

W tym artykule
STRONA 1: GROM rekrutuje!
Oceń i skomentuj artykuł
Platynowy partner
Złoty Partner
Srebrni partnerzy
Partnerzy taktyczni
Dołącz do współpracy
Wspierają nas sklepy
Dołącz do współpracy

Nagrody i wyróżnienia WMASG

Popular AirSoft Hall of Fame - 2017
2011 Best Non-English Language Airsoft News Website
2012 Best Non-English Language Airsoft News Website
2012 Best Non-English Language Airsoft Magazine
2013 Best Non-English Language Airsoft News Website
2014 Best Non-English Language Airsoft News Website
2016 Best Online Airsoft Community/Forum
2017 Best Non-English Language Airsoft News Website
2018 Best Non-English Language Airsoft News Website
Trwa ładowanie komentarzy...