Trwa ładowanie...

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

GROM rekrutuje!
GROM rekrutuje!

GROM rekrutuje!

GROM rekrutuje!
GROM rekrutuje!

Jednostka z ul. Marsa ogłasza kolejny nabór do swoich szeregów. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów do dnia 16.02.2020.


06-czgmvj0-e790ba6c6105f9b15e2631f7d97ce23c.jpg

Poniżej wyciąg z informacji dotyczących rekrutacji:" Jednostka Wojskowa GROM prowadzi nabór na stanowiska do zespołów bojowych oraz do pozostałych komórek wewnętrznych spośród:

UWAGA: wymagany co najmniej dwuletni staż służby.

Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:

<ul><li>obywatelstwo polskie;</li><li>niekaralność;</li><li>posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;</li><li>zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań;</li><li>realna znajomość języka obcego;</li><li>wiek do 30 lat (selekcja).</li></ul>

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

<ul><li>posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;</li><li>stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.</li></ul>

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

<ul><li>posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;</li><li>posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;</li></ul>

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

<ul><li>żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.</li></ul>

Dla kandydatów spoza MON i MSWiA:

<ul><li>posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;</li><li>posiadanie świadectwa stopnia znajomości języka obcego;</li></ul>


Zainteresowane osoby, spełniające wymagania, proszone są o przesłanie na adres Jednostki lub na adres:
2305.rekrutacja@ron.mil.pl
w formie zeskanowanego pliku (PDF - jednego niespakowanego pliku), niżej wymienionych dokumentów:

<ul><li>kwestionariusz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej w zakładce PLIKI DO POBRANIA;</li><li>list motywacyjny, w którym szczególnie zostaną opisane: </li><li>własne predyspozycje,</li><li>wizja (idealny obraz w przyszłości) służby w JW 2305,</li><li>deklarowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego.</li></ul>

UWAGA: Proces składania dokumentów (ankiet) jest ciągły, Jednostka indywidualnie powiadamia zakwalifikowanych kandydatów, jednocześnie nie informuje na stronie internetowej o terminach kwalifikacji i selekcji.

Pozostałe, niżej wymienione dokumenty kandydat powinien mieć przygotowane do przedstawienia przy pierwszy etapie selekcji lub kwalifikacji:

<ul><li>kopia rozkazu lub decyzji personalnej o wyznaczeniu na obecnie zajmowane stanowisko służbowe,</li><li>kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień w przypadku jeżeli mianowanie nie jest zawarte w treści decyzji lub rozkazu personalnego wyznaczającego na obecnie zajmowane stanowisko służbowe;</li><li>kopia kontraktu na pełnienie służby kontraktowej (dot. żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową);</li><li>kopia orzeczenia o zdolności do służby w jednostkach desantowo – szturmowych (w przypadku posiadania);</li><li>kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);</li><li>dokumenty potwierdzające posiadany stopień (kserokopia książeczki wojskowej, kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień wojskowy, wyciąg z rozkazu, decyzji) - dotyczy żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy służb mundurowych.</li><li>kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku posiadania);</li><li>kopia ostatniej opinii służbowej;</li></ul>

Dokumenty rekrutacyjne należy składać przy każdym procesie kwalifikacyjnym
i selekcyjnym.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00
pod tel. 723 704 937


Przesłanie kompletu dokumentów powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego

Brak kompletu dokumentów lub nie podanie pełnych informacji w ankiecie
skutkuje odrzuceniem kandydata

Jednostka zastrzega sobie odmowę dalszej weryfikacji kandydata bez podania przyczyny

Pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego
nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem w strukturach Jednostki."018-35b7d9f0e1e980d449d71e120cca9618.jpg

Więcej informacji na stronie Jednostki: grom.wp.mil.pl


Źrodło: grom.wp.mil.pl

Komentarze

Najnowsze

Trwa ładowanie...
  • Platynowy partner

    Złoty Partner

  • Srebrni partnerzy

  • Partnerzy taktyczni