Trwa ładowanie

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Spieszanie piechoty z pojazdu

Spieszanie piechoty z pojazdu

Spieszanie piechoty z pojazdu
Ten artykuł pochodzi ze starszej wersji portalu i jego wyświetlanie (szczególnie zdjęcia) może odbiegać od aktualnych standardów.


 Jedną z najważniejszych cech dzisiejszego pola walki jest mobilność. Utrzymanie jej na wysokim poziomie ma znaczący wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów. Zadania charakteryzujące się takim dynamizmem są często przydzielane piechocie zmotoryzowanej i zmechanizowanej.

W tym artykule przedstawimy jedno z głównych zagadnień dotyczące takich struktur, czyli jak należy spieszać piechotę z pojazdu w wariancie wymuszonym.  

Informacje ogólne

1.1. Istnieją dwa rodzaje spieszania z pojazdu:

 • wymuszone
  - w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem
 • planowane
  - bez kontaktu ogniowego

1.2. Jeżeli nie zostały podane instrukcje dotyczące sposobu raportowania (np. o kontaktach), standardem jest, że droga i kierunek w którym poruszał się pojazd wyznacza godzinę "12". Meldunki należy składać głośno, ze względu na warkot silników czy prowadzony ogień, w formie:

 • wróg / przyjaciel
 • godzina
 • dystans
 • ilość

 

1.3. Kluczowe jest stałe utrzymywanie kontaktu radiowego przez oddział znajdujący się w przedziale desantowym oraz spieszającą się piechotę z dowódcą pojazdu.

1.4. Normalnym zjawiskiem jest chwila dezorientacji po spieszeniu się z pojazdu opancerzonego, przede wszystkim z powodu braku możliwości pełnej obserwacji otoczenia w czasie jazdy. Dlatego ważne jest opanowanie i przestrzeganie procedury desantu z elementami ubezpieczenia.

1.5. Dowódca drużyny przed rozpoczęciem działań nadaje każdemu żołnierzowi mu podległemu numer, w oparciu o który będzie działał w trakcie wyładunku i załadunku. W przypadku strat, na najbliższym postoju, dowódca ma obowiązek zreorganizować sekcje i nadać numery od nowa.

 

Zasady postępowania przy załadunku desantu

2.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym ma nastąpić załadunek piechoty do pojazdu, tzw. Punkt Załadunkowy (PZ), podaje koordynaty PZ obsłudze pojazdów oraz desantowi i wyznacza czas spotkania.

2.2. W PZ piechota dokonuje załadunku zgodnie z odpowiednią procedurą.

2.3. Dowódca konwoju sprawdza stan załadunku, po jego zakończeniu ustala kierunek i kolejność poruszania się konwoju.

2.4. Dowódcy sekcji / plutonu składają raport do sztabu któremu podlegają.

 

Zasady bezpieczeństwa podczas transportu

3.1. Piechota zajmując miejsca powinna mieć zabezpieczoną broń, co powinno być sprawdzone przez dowódcę.

3.2. Siadając w pojeździe żołnierz ustawia zabezpieczony karabin między nogami, opierając kolbę o podłogę, lufę mając skierowaną ku górze.

3.3. Jeżeli istnieje taka możliwość należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.

3.4. Jeżeli znajdujemy się w pojeździe opancerzonym, powinniśmy mieć założony hełm, zabezpieczając się w ten sposób przed przypadkowymi urazami głowy.

 

Procedura załadunku na pojazd

4.1. Podejście do pojazdu (obrona okrężna w pobliżu włazu).

4.2. Komenda do załadunku powinna brzmieć: "ZAŁADUNEK, 1 i 2 na pozycje ubezpieczeniowe". Zajęcie pozycji ubezpieczenia musi zostać potwierdzone.

4.3. Dowódca wydaje komendę podając ostatnie numery o rozpoczęciu załadunku, np: "6 i 5 do załadunku". Wyznaczeni podbiegają do pojazdu i otwierają drzwi, wsiadają do środka w kolejności swoich numerów głośno je podając. Należy zaznaczyć, że dąży się do tego, że po spieszeniu dowódca ma znaleźć się w środku formacji. Oznacza to, że do pojazdu wchodzi jako drugi, z przedostatnim numerem (w przypadku desantu na poziomie sekcji/drużyny).

4.4. Pozostała część sekcji / drużyny przystępuje do załadunku w odpowiedniej kolejności, też to zgłaszając poprzez głośne podanie swojego numeru. Ostatni wsiadający krzyczy: "Ostatni!" - na ten sygnał 1 i 2 wzajemnie się osłaniając wsiadają do pojazdu i zamykają drzwi.

4.5. Dowódca desantu daje kierowcy sygnał: "Załadowani, można ruszać!" (reszta drużyny powinna do końca załadunku zachować ciszę dla łatwiejszego przepływu komend). Pojazd dopiero wtedy może ruszyć i działać dalej zgodnie z komendami swojego dowódcy (czy też dowódcy konwoju).

 

Procedura załadunku na pojazd

Procedura załadunku na pojazd

Procedura załadunku na pojazd

Procedura załadunku na pojazd

Procedura załadunku na pojazd

 

 

Procedura spieszenia piechoty

5.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym na nastąpić wyładunek z pojazdu, tzw. Punkt Wyładunkowy (PW).

5.2. Dowódca Konwoju wydaje rozkaz do spieszenia piechoty w PW. W przypadku śmierci dowódcy konwoju, komenda przechodzi na następnego po linii dowodzenia:

 • Daje ostrzeżenie o czasie w jakim odbędzie się wyładunek w postaci np:
  "Przygotowanie do desantu czas 1 minuta!".
 • Wskazuje jaką broń ma zabrać oddział np: "Bez wyrzutni ziemia-powietrze, wszystkie KM'y" itp.
 • Wydaje rozkazy dla każdego podległego mu pojazdowi działając w oparciu o kryptonimy lub numery pojazdów, wskazuje miejsce wyładunku np: "CHARLIE2, desant godzina 2, 100 metrów, po zacienionej stronie wzgórza."

 

5.3. Dowódcy drużyn i sekcji przekazują ostrzeżenie o wyładunku i ich czasie oraz przekazują ostatnie rozkazy podległym sobie żołnierzom, instruując ich w jaki sposób będzie przeprowadzany desant: na LEWO / PRAWO czy w TYŁ ( jeżeli dowódca nie wydał innego polecenia przyjmujemy, że wykonuje się desant w TYŁ).

5.4. Kierowca podjeżdża pojazdem do wskazanego punktu wyładunkowego i ustawia pojazd w taki sposób (pod kątem lub całkowicie bokiem w stronę przeciwnika), który zapewnia elementowi spieszanemu jak największą zasłonę.

5.5. Strzelec pokładowy będący częścią załogi pojazdu lub wyznaczeni ludzie z transportowanej sekcji w międzyczasie prowadzą obserwację przedpola i w razie konieczności otwierają ogień wspierający.

5.6. Kierowca zatrzymuje pojazd.

5.7. Dowódca drużyny daje rozkaz do spieszenia piechoty poprzez komendę: "Uwaga: Desant w TYŁ - DESANT, DESANT , DESANT!" Wysiadamy dopiero na trzecie słowo DESANT.

5.8. Zespoły ogniowe wysiadają z transportera działając według procedury desantu. Następnie sekcje łączą się w drużyny i przystępują do wykonywania powierzonego im zadania.

5.9. Pojazdy po spieszeniu piechoty utrzymują osłonięta pozycję i prowadzą obserwację przedpola, wspierając piechotę ogniem z broni pokładowej.

5.10. Dowódcy sekcji / plutonu składają raport do sztabu któremu podlegają.

5.11. Wszyscy żołnierze oddziału obserwują przedpole w celu wykrycia nieprzyjaciela i czekają na rozkazy.

5.12. Dowódcy drużyn i sekcji korygują pozycje zajmowane przez swoich żołnierzy (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 

Desant w TYŁ

6.1. Procedura desantowania, którą realizuje się w przypadku braku możliwości ustawienia się pojazdu burtą w kierunku przeciwnika lub w przypadku jego uszkodzenia.

6.2. 1 i 2 zajmują stanowiska do ubezpieczenia. Ważne, żeby pierwsza dwójka zajęła pozycję w taki sposób, żeby nie eksponować swoją sylwetką poza obrys pojazdu.

6.3. Kolejni żołnierze wyskakując z pojazdu uzupełniają obronę okrężną. Ostatnia osoba jest odpowiedzialna za zamknięcie włazu desantowego.

 

Desant w TYŁ

Desant w TYŁ

Desant w TYŁ

Desant w TYŁ

 

 

Desant na LEWO/PRAWO

7.1. Procedura desantowania, realizowana po odpowiednim usytuowaniu pojazdu bokiem w stronę przeciwnika. Desant ma wtedy dużo miejsca na schowanie się za pancerzem.

7.2. 1 otwiera właz i zajmuje pozycję ubezpieczeniową w kierunku przeciwnika.

7.3. 2 wyskakuje z pojazdu i przyjmuje pozycję ubezpieczeniową w kierunku odwrotnym do przeciwnika, ustawiając się tak, żeby było miejsce między nim a pojazdem.

7.4. Pozostała część desantu zajmuje pozycje wzdłuż burty pojazdu, 3 zajmuje pozycję strzelecką na samym przodzie.

7.5. Ostatnia osoba z desantu zamyka właz krzycząc: "Ostatni!" i dołącza do pozostałych.

7.6. Na komendę dowódcy 1 dołącza.

Desant na LEWO/PRAWO

Desant na LEWO/PRAWO

Desant na LEWO/PRAWO

Desant na LEWO/PRAWO

Desant na LEWO/PRAWO

 

 

Desant FRONT

8.1. Procedura desantowania przy kontakcie z tyłu.

8.2. Pierwsza dwójka wyskakuje i zajmuje pozycje strzeleckie.

8.3. Druga dwójka przebiega wzdłuż burt pojazdu i zajmuje pozycje ubezpieczeniowe tak, żeby między nimi a burtą była przestrzeń umożliwiająca przebiegnięcie pozostałym członkom sekcji/drużyny.

8.4. Ostatni zamyka właz i dołącza na przód pojazdu.

8.5. Pierwsza dwójka dołącza i uzupełnia obronę okrężną.

 

Desant FRONT

Desant FRONT

Desant FRONT

Desant FRONT

 

Desant z pojazdu nieopancerzonego(bez tylnego włazu)

9.1. Procedura desantowania co do której trzeba zastosować odpowiednie rozmieszczenie ekwipunku w pojeździe, umożliwiające przejście przez wnętrze pojazdu z jednej na drugą stronę, aby wykorzystać burtę pojazdu jako osłonę.

9.2. Pierwsza dwójka zajmuje pozycje skrajnie z przodu i z tyłu pojazdu.

9.3. Druga dwójka przechodzi przez wnętrze pojazdu i uzupełnia obronę okrężną.

9.4. Strzelec broni pokładowej ewakuuje się z pojazdu tylko w przypadku ostrzału z granatników ppanc.

 

Desant z pojazdu nieopancerzonego(bez tylnego włazu)

Desant z pojazdu nieopancerzonego(bez tylnego włazu)

 

Opracowali: FIA Agapow , FIA Skoczek, FIA ufoman

 

 

 

 

Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości:
FIAźródło: http://fia.com.pl

 

Komentarze

NAJNOWSZE

Trwa ładowanie...
 • Platynowy partner

  Złoty Partner

 • Srebrni partnerzy

 • Partnerzy taktyczni